18.03 WoonZorgcentra Haaglanden inventarisatie

Den Haag

WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) heeft voor de tijdelijke huisvesting van haar cliënten een deel van blok E (tijdelijk rustoord) aan de Harriet Freezerhof 301 te Den Haag van Wooninvest gehuurd. Het betreft hierbij zorgappartementen op de 1e t/m 4e verdieping met op iedere verdieping 19 appartementen en een gangzone.

In het kader van de aanstaande beëindiging van de huurovereenkomst tussen WZH en Wooninvest en de gemaakte afspraken rondom de oplevering van deze appartementen is het van belang om inzicht te krijgen in de staat waarin de appartementen zich nu bevinden en wat er aan werkzaamheden en kosten noodzakelijk zijn om de appartementen “terug te bouwen” tot woon appartementen voor reguliere verhuur aan ouderen met lichte zorgvraag. Buro Bouwstof heeft hiervoor de inventarisatie mogen verzorgen.