90.07 Visie “De Roef” Amersfoort

Amersfoort

In samenwerking met Investranex uit Amersfoort ontwikkelen wij visie voor de herbestemming van “De Roef” in Amersfoort. Een prachtig monumentaal pand met vele mogelijkheden.

Oorspronkelijk ontwerp: B.W. Plooy
Oorspronkelijke functie: Buurthuis

“Horizontaal geaarde bouwmassa gelegen op de hoek van de Van Assenraad- en Pullstraat. Met twee vleugels van een bouwlaag, symmetrisch gesitueerd om hoger volume met topgevel en zadeldak. Hierin is de hoofdingang, benadrukt door toren met piron. Nok risaliet vormt de middellijnhoek tussen de vleugels. De uiteinden van de vleugels worden besloten door halfronde verticale volumes, met daarnaast de zij-ingangen. De horizontaliteit wordt versterkt door lange houten ramenreeksen en diepe lintvoegen. De gevels worden gekenmerkt door rode en gele baksteen en daken van rode pannen.

Het gebouw is een markant oriëntatiepunt en vooral stedenbouwkundig van betekenis. Bovendien is het een uitzonderlijke representant van een bouwstijl, waarin de vormgeving van de Amsterdamse School herkenbaar is. In Amersfoort is deze bouwstijl slechts een enkele maal op vergelijkbare wijze toegepast. Het interieur bezit op enkele plaatsen nog oorspronkelijke detaillering.”

Bureau Monumentenzorg, gemeente Amersfoort.